លទ្ធផលខ្ជិលក្រោកនោម នោមដាក់ដបឥលូវជាប់ណែន សើចលែងសម

នេះជាភាព​អាម៉ាស់មួយរបស់​បុរសម្នាក់ ដោយត្រូវ​នាំសង្គ្រោះ​នៅមន្ទីរពេទ្យ បន្ទាប់​ពី​ប្រដាប់​ភេទ​ជាប់​ក្នុង​ដប ​ដក​មិន​ចេញ​អស់​រយៈពេល​ជា​ច្រើន​ម៉ោង

Read more

លោកតាវ័យ៧០ឆ្នាំ ធ្លាក់ចូលអណ្ដូងរយៈពេលច្រើនម៉ោងតែមិនស្លាប់ ដោយសារគាត់ធ្វើរឿងមិននឹកស្មានមួយ

គាត់​ត្រូវ​ផឹក​ទឹក​កង្វក់​ហើយ​ញាំ​សត្វ​កង្កែប​ទាំង​ឆៅ​ដើម្បី​រស់​ ក្នុង​ខណៈ​ពេល​ជាប់​គាំ​នៅ​ក្នុង​អណ្ដូង​អស់​រយៈ​ពេល​៣៧​ម៉ោង

Read more

លទ្ធផលខ្ជិលក្រោកនោម នោមដាក់ដបឥលូវជាប់ណែន សើចលែងសម

នេះជាភាព​អាម៉ាស់មួយរបស់​បុរសម្នាក់ ដោយត្រូវ​នាំសង្គ្រោះ​នៅមន្ទីរពេទ្យ បន្ទាប់​ពី​ប្រដាប់​ភេទ​ជាប់​ក្នុង​ដប ​ដក​មិន​ចេញ​អស់​រយៈពេល​ជា​ច្រើន​ម៉ោង

Read more