ឡាវប្រកាសសុំជំនួយចិនភ្លាមពេលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ ២ករណីដំបូង ឥលូវក្រុមជំនាញចិន​មកដល់ហើយ

ក្រុមអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តចិន រួមជាមួយសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រ បានទៅដល់ទីក្រុងវៀងច័ន្ទប្រទេសឡាវ តាមយន្ដហោះព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីជួយប្រទេសឡាវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរោគរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩។

Read more